Csongrád Megyei Levéltár

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I s m e r t e t ő 

T ö r t  é n e t e

A mai Csongrád megye levéltárának létrejötte a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc utáni korra tehető. A megelőző időszakra vonatkozó iratok 50 középkori oklevél és több száz törökkori iratkivételével jobbára elpusztultak a történelem viharaiban. A feudalizmus és a kapitalizmus korában Csanád és Csongrád megyék, valamint a városok és községek irat- és levéltárai az illető közigazgatási szerv irányítása alatt működtek. Az iratok rendezése, lajstromozása a XVIII. század végén indult meg. E munkálatok és a gondos őrzés eredményeként a levéltár XVIII-XX. századi iratanyaga folyamatos. 1950-ben a megye területén két állami levéltárat (a szegedit és a szentesit) szerveztek meg. Csanád megye iratanyagát Szegedre szállították. Ezzel egyidőben a makói levéltár Szeged, a hódmezővásárhelyi Szentes felügyelete alá került. Miután a levéltárak tanácsi irányítás alá kerültek 1973-ban Csongrád Megye Tanács VB egyesítette a megye területén működő két önálló levéltárat, és megindult a jelenleg fennálló megyei szervezet kiépítése.   

 

    

 

 

S z e r v e z e t  i    f e l é p í t é s e

A Csongrád Megyei Levéltár központja Szegeden működik

6720 Szeged, Dóm tér 1-2.; 6701 Szeged, Pf. 460. Tel./fax: (62) 425-199; E-mail: csml@@mnl.gov.hu

A jelen igényeinek és a múlt hagyományainak figyelembe vételével megyei levéltári hálózatot szerveztünk. Városi levéltár áll a kutatók rendelkezésére:

 

Csongrádon

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/A. Tel.: (63) 570-005; E-mail: csongrad.csml@mnl.gov.hu

Csongrád város (1726), Felgyő, Csanytelek és Tömörkény községek iratait őrzi.

 

Hódmezővásárhelyen

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 25. Tel.: (62) 222-308;

E-mail: hodmezovasarhely.csml@mnl.gov.hu

Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas iratanyagát őrzi. Működtet mikrofilm-laboratóriumot, ahol az anyakönyvek és egyéb iratanyag mikrofilmezése történik.

 

Makón

6900 Makó, Széchenyi tér 6. Tel.: (62) 211-145; E-mail: mako.csml@mnl.gov.hu

A város és a volt makói járás iratai őrzi.

 

Szentesen

6600 Szentes, Kossuth tér 1. Tel./fax: (63) 562-425, 562-426; E-mail: szentes.csml@mnl.gov.hu

Csongrád vármegye, a megszűnt szentesi járás és Szentes város iratanyagát őrzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L e g f o n t o s a b b   i r a t a n y a g a i n k

A Csongrád Megyei Levéltár mintegy 16.670 folyóméter iratanyagot tárol. Legrégibb eredeti iratunk a csanádi káptalan 1359-ből származó tanúsító oklevele. Csanád és Csongrád vármegye iratai 1711-től, Hódmezővásárhelyé 1724-től, Szentesé 1740-től, Makóé 1784-től kezdődnek. A községek iratanyaga többnyire a XIX. század második felétől kezdődik. A közigazgatás területi szakszervei közül figyelmet érdemel a Csongrád Megyei Földhivatak (1910-1944), a Szegedi Tankerületi Főigazgatóság (1882-1944) iratanyaga. A jogszolgáltatás területi szervei közül a Szegedi Ítélőtábla (1899-1944), a Szegedi Kerületi Börtön és Államfogház (1893-1944) és a Szegedi Főügyészség (1891-1944) iratai jelentősek. Az intézmények, testületek, egyesületek, gazdasági szervek ugyancsak számos nagy forrásértékkel rendelkező iratát őrzi levéltárunk. Mindezt gazdag plakát- és térképgyűjtemény, valamint Szegedre vonatkozóan tervtári gyűjtemény egészíti ki. Jelenleg nagy erővel folyik a szocialista kori iratanyag begyűjtése.

   

   
 Csongrád Megyei Levéltár
    Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
    Szeged 6701, Pf. 460.