MNL Csongrád Megyei Levéltár


  M Ű K Ö D É S Ü N K R Ő L  -  K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K

Fenntartó:
Magyar Nemzeti Levéltár

1014 Budapest,  Bécsi kapu tér 2-4
Postacím: 1250 Budapest, Pf. 3.
E-mail:info@mnl.gov.hu

 

A Csongrád Megyei Levéltár mint közfeladatot ellátó szerv köteles rendszeresen közzé tenni a tevékenységével kapcsolatos adatokat. A CsML a közzétételi kötelezettségét elektronikus formában, honlapján teljesíti.

 

Szervezeti adatok        
Személyzeti adatok    
Pályázatok                   

 

Jogszabályok  

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
(Adatvédelmi törvény),
1995. évi LXV. törvény az állami titokról és a szolgálati titokról (Titokvédelmi törvény),
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Levéltári törvény),
Csongrád Megyei Levéltár
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, ebben az 1995. évi LXVI. törvény módosítása,
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, ebben az 1995. évi LXVI. törvény módosítása,
4/2002. számú NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról,
10/2002. számú NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

 

Közszolgáltatások:
Ügyfélszolgálat                 
Kutatószolgálat                
Levéltárlátogatás              

 

                    
        

 


 


                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségünk:
 Csongrád Megyei Levéltár
Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
Postacím: 6701 Pf. 460.
Tel./Fax: 06-62/425-199
E-mail:csml@csml.hu

 

 

 

 

 

 
Működési és pénzügyi adatok

Költségvetés
Zárszámadás
2006  2007  2008  2009  2010 2006  2007  2008


Tervek


Beszámolók
2010
2011
2012
2009
2011
2012
2013


Alapító okirat


SZMSZPályázati elszámolásokhoz kapcsolódó anyagok

2013 - Állományvédelmi pályázathoz (Könyvkötészet)   

2013 - Levéltári Napok (NKA beszámoló)   

2014 - Levéltári Napok (NKA beszámoló)   Csongrád Megyei Levéltár számlaszáma:
10028007-003154407-00000000


   
 Csongrád Megyei Levéltár
    Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
    Szeged 6701, Pf. 460.