Csongrád Megyei Levéltár
Ü G Y F É L S Z O L G Á L A T

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H a s z n o s   i n f o r m á c i ó k   ü g y f e l e k n e k

A Csongrád Megyei Levéltár a birtokában lévő iratokról egyszerű vagy hiteles másolatot, tartalmi kivonatot vagy igazolást ad ki. Ezek kiadását a hatályos illetéktörvény alapján végezzük.

A levéltár igazgatója és a levéltár kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak.

Az ügyintézés történhet személyesen vagy kérheti írásban (levélben, faxon, e-mailben). Jogosultságát személyi azonosító okmányaival (vagy megbízás esetén írásos nyilatkozattal) kell igazolnia. Telefonon ügyfeleink csak tájékoztatást kaphatnak. Harmadik személynek csak meghatalmazás ellenében adható ki információ.
Az ügyintézés ideje legföljebb 15 munkanap.

 

A levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket kell fizetni. A megkeresések törvényben meghatározott köre illetékköteles.

Az illeték mértéke: a törvény szerint az első fokú államigazgatási eljárásért - 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték). A levéltár által készített egyszerű vagy hiteles másoltatért, továbbá az ügyfél által készíttetett másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történt hitelesítéséért - ideértve az állami vagy felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását - oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell fizetni.

 

A külföldi ügyfél megrendelésére kiállított hitelesített másolatot a 10/2002. (IV.13) NKÖM rendelet értelmében a felülhitelesítés és diplomáciai úton történő külföldra továbbítás céljából a minisztérium illetékes szervezeti egységének meg kell megküldeni. A hitelesített másolat kiállítási illetékének behajtásáról a Külügyminisztérium külképviselete gondoskodik. Hitelesített másolatot nem tartalmazó tájékoztató levél külföldi ügyfélnek közvetlenül küldhető.


 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád Megyei Levéltár
6720 Szeged, Dóm tér 1-2., 6701 Szeged, Pf. 460

Tel./fax: (62)425-199; mobil: 
(20)347-9538;
e-mail: csml@mnl.gov.hu
hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára
6900 Makó, Széchenyi tér 6.
Tel.: (62)211-145; mobil: (20)435-1843;
e-mail:
mako.csml@mnl.gov.hu
hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00, kedd: zárva

 

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi
Levéltára

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 25.
Tel.: (62)222-308; mobil: (20)331-9182;
e-mail:
hodmezovasarhely.csml@mnl.gov.hu
hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00

 

Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára
6600 Szentes, Kossuth tér 1., 6601 Szentes, Pf. 46
Tel./fax: (63)562-425, 562-426; mobil: (20)337-3302;
e-mail: szentes.csml@mnl.gov.hu

kedd-csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.30
 

 

Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltára
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/A.
Tel./fax: (63)570-005; mobil: (20)341-0797;
e-mail: csongrad.csml@mnl.gov.hu
hétfő-csütörtök: 8.00-15.00, péntek: 8.00-12.00


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

D í j s z a b á s o k
A díjszabásokat a kutatószolgálat szolgáltatásai és díjszabásai oldalon olvashatja. 

 

 

Ü g y t í p u s o k (és az ahhoz szükséges adatok)

Tanulóidő igazolás: név, születési adatok (születési év, hó, nap, anyja neve). Az oktatási intézmény neve, az ott tanulás éve.)

Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek: építtető neve, lakcíme, az épület jelenlegi és az építés idején aktuális címe, az építés éve.

Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyek: az ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi száma, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme.

Bírósági iratok: a perben részt vevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa.
Megbízás esetén meghatalmazás szükséges.

Anyakönyvi ügyek: mivel az állami anyakönyvek (1895 utáni anyakönyvek) Szegeden a Csongrád Megyei Levéltárban találhatóak, így anyakönyvi ügyekben hozzájuk kell fordulni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

   
 Csongrád Megyei Levéltár
    Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
    Szeged 6701, Pf. 460.