Csongrád Megyei Levéltár

 K U T A T Ó S Z O L G Á L A T

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csongrád Megyei Levéltár
6720 Szeged, Dóm tér 1-2., 6701 Szeged, Pf. 460

Tel./fax: (62)425-199; mobil: 
(20)347-9538; e-mail: csml@@mnl.gov.hu
Kutatószolgálat: hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára
6900 Makó, Széchenyi tér 6.
Tel.: (62)211-145; mobil: (20)435-1843; e-mail:
mako.csml@mnl.gov.hu
Kutatószolgálat:
hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00, kedd: zárva

 

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi
Levéltára

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 25.
Tel.: (62)222-308; mobil: (20)331-9182;
e-mail:
hodmezovasarhely.csml@mnl.gov.hu
Kutatószolgálat: hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00

 

Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára
6600 Szentes, Kossuth tér 1., 6601 Szentes, Pf. 46
Tel./fax: (63)562-425, 562-426; mobil: (20)337-3302; e-mail:
szentes.csml@mnl.gov.hu
Kutatószolgálat: kedd-csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.30
 

 

Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltára
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/A.
Tel./fax: (63)570-005; mobil: (20)341-0797; e-mail:
csongrad.csml@mnl.gov.hu
Kutatószolgálat: hétfő-csütörtök: 8.00-15.00, péntek: 8.00-12.00


 

A  l e v é l t á r i   k u t a t á s r a  v o n a t k o z ó  l e g f o n t o s a b b
j o g s z a b á l y o k

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelm hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek: 8.00-13.00éről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
(Adatvédelmi törvény),
1995. évi LXV. törvény az állami titokról és a szolgálati titokról (Titokvédelmi törvény),
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Levéltári törvény),
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, ebben az 1995. évi LXVI. törvény módosítása,
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, ebben az 1995. évi LXVI. törvény módosítása,
4/2002. számú NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról,
10/2002. számú NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről.


 

 

 

 

F o n t o s   i n f o r m á c i ó k    k u t a t ó k n a k

A Csongrád Megyei Levéltár kutatótermeiben minden érvényes látogatójeggyel rendelkező személy térítésmentesen kutathat a hatályos törvények és a kutatótermi szabályzat előírásainak megfelelően.

Új kutatóinknak először regisztráltatniuk kell magukat kutatószolgálatunkon - ekkor kapják meg a látogatójegyüket. A regisztrációhoz szükség van a kutató személyi azonosító okmányaira (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya).

A tudományos célú kutatást igazolni kell. A tudományos célú kutatás akkor kezdhető meg, ha a kutató bemutatja valamely tudományos intézettől, főiskolától stb. kapott támogató állásfoglalást (formanyomtatvány letöltése az oldal alján).

A levéltár dolgozóinak feladata a kutató tájékozatása a rendelkezésre álló segédletek alapján. Javasoljuk, hogy a kutatás megkezdése előtt forduljanak felvilágosításáért kutatószolgálatunkhoz. Munkatársaink készségesen adnak felvilágosítást az iratanyag kutatásának lehetőségeiről, segédlettel való ellátottságáról és az iratanyag őrzési helyéről. 
Személyes adatok kutatásakor tekintettel kell lenni a vonatkozó törvényi előírásokra (1992:LXIII.tv; 1995:LXVI.tv.).
Bár a kutatás ingyenes, a fénymásolásért és a digitális fényképezésért fizetni kell (lásd levéltári díjszabást - link az oldal alján).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Csongrád Megyei Levéltár kutatási és kutatótermi szabályzata
Kutatási
szolgáltatások
díjtételei

(levéltári díjszabás)

Támogatói
állásfoglalás
kutatók részéreÁllami (1895 utáni) anyakönyvek
kutatásának szabályai


   

   
 Csongrád Megyei Levéltár
    Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
    Szeged 6701, Pf. 460.