Csongrád Megyei Levéltár

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 O P P I D U M   C S O N G R Á D

Az 1994-es és az 1995-ös kiadások elfogytak. A többi a feltüntetett áron megvásárolható a levéltárban:
Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/A.


Oppidum Csongrád 2014
A kötet ára: 1000 Ft
Gát László: A Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon története

Oppidum Csongrád 2013
A kötet ára: 1000 Ft
Születésnapi köszöntő
Családi előszó Sohlya Gyula tanulmányához
Sebestyén István: Sohlya Gyula. Csongrád főjegyzőjének 41 éves pályája
Gyöngyössy Orsolya: "Bába Mesternék" Csongrádon a 18-19. században
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (XV.) 1896.

Oppidum Csongrád 2012
A kötet ára: 800 Ft
Labádi Károly: A mesés Drávaszög, a mesés Kopács. 3. o.
Voight Vilmos: Katonai Imre mesekutatásairól. 7. o.
Kriston Vízi József: Egy kecskeméti gyűjtemény olvasókra találásának mesés történetei. 9. o.
Bereznai Zsuzsanna: Seres József, a félegyházi mesekirály. 15. o.
Kriza Ildikó: Múltidézés Katona Imre meséivel. 23. o.
Gát László: A Tari-dombi Széchenyi István Állami Elemi illetve Általános Iskola története 1927-1960. 29. o. 

Oppidum Csongrád 2011
A kötet ára: 950 Ft
Hajdu Dezső: Az 1970-es árvíz a csongrádi szakaszmérnökség területén.  3. o.
Mód László: Egy csongrádi szőlőbirtokos, Ludrovai Tóth István gazdálkodása naplófeljegyzései alapján. 49.o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (XIV.) 1895.149.o.

Oppidum Csongrád 2010

A kötet ára: 1000 Ft
Tyukász Imréné
:  A csongrádi Piroskavárosi Általános Iskola  története 1907–1960. 3 o.

Kovácsik Antal: Katolikus társadalomszervezés Csongrádon az 1900-as évek elején: Porubszky József plébános működése (1903–1911) 115. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (XIII.) (1894) 165. o.

Tanulmányok a csongrádi Feketevárról
A kötet ára: 1000 Ft
Előszó 3.o.
Trogmayer Ottó: Csongrád - a Feketevár 5.o.
Tari László: Mikor volt Csongrád a Tisza bal partján? 11.o.
Katona Imre: A csongrádi vár topográfiájáról Evlija Cselebi és Bél Mátyás alapján 41.o.
Nagy Géza Balázs - Bede Ádám: Újabb adatok Csongrád középkori történetére vonatkozóan 51.o.
Pintér László: A Tisza és Csongrád. Csongrád város és a Tisza folyó kapcsolata, különös tekintettel a
Feketevárra 81.
Hajdu Dezső: Csongárdi várakról a vízügyi szakember szemével 105.o.
Sebestyén István: Helyrajzi és rendeltetésbeli összefüggések a csongrádi földvár esetében 129.o.
Gát László: Irodalom, térképek és művészeti alkotások alapján, hol volt a csongrádi földvár? 147.o.
Kálmán István: Hogyan segíthet Csongrád és környéke régmúltjának megismerésében
az új tudományág, a légi régészet? 173. o.
Emlékezés Vincze János amatőr kutatóra 187.o.
Licsicsányi István: Csongrád-Feketevár kutatásának és fametszete elkészítésének története 1992-2008 198.o.

Oppidum Csongrád 2008
A kötet ára: 950 Ft
Balázs György: A csongrádi kubikosok a Horthy-korszakban (1920-1944) 7. o.
Gát László: Szöllősi József (1908-1955) / Egy megszállott sportember küzdelmes pályafutása 49. o.
Bencsikné Szöllősi Annamária: Emlékeim Édesapámról 69. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (XII.) (1893) 71. o.

Oppidum Csongrád 2007
A kötet ára: 950 Ft
Gombos Csilla: A bűnözés mint deviáns jelenség Csongrádon 3-34. o.
Licsicsányi István: A Csongrádra települt 28. ezred története 35-54. o.
Licsicsányi István: Borbás István szobrász-, festőművész élete és alkotásai 55-66. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (XI.) (1892) 67-123. o.

Oppidum Csongrád 2006
A kötet ára: 950 Ft
Búcsú Erdélyi Pétertől. 3-4. o.
Sebestyén István: A csongrádi járás megszüntetésének körülményei, és azok hatása az érintett településekre nézve 5-32. o.
Licsicsányi István: A csongrád-szentesi hídfőnél vívott csata (1944. október 7-12.). 33-58. o.
Tánczos Roland: Hegyi Antal, Csongrád harcos plébánosa. 59-74. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1891) X. 75-110. o.
Hajdu Dezső: Az 19

Oppidum Csongrád 2005
A kötet ára: 460 Ft
Licsicsányi István köszöntése
Licsicsányi István: A Csongrád-Szentes közötti vegyes forgalmú Tisza-híd története. 5-32. o.
Surányi Dezső: Egy régi szőlőfajta történeti ökológiai bemutatása. A csongrádi Kadarka múltja és jelene.
33-56. o.
Herczeg Mihály: Uradalmi pálinkafőzés Csongrádon a XVIII-XIX. században. 57-60. o.
Gát László: Adatok Máma történetéhez. 61-78. o.
Sebestyén István: El ne felejtsük! (Emlékezés Benyovszky István festőművész Csongrádon töltött éveire.)
79-86. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1889-1890) IX. 87-130. o.

Oppidum Csongrád 2004
A kötet ára: 450 Ft
Búcsú Dudás Lajos helytörténésztől. 5-6. o.
Dudás Lajos: Közoktatás és közművelődés Csongrádon (1850-1914). 7-26. o.
Küllős Imola: Katona Imre folklorisztikai munkásságának méltatása. 27-30. o.
Barna Gábor: Katona Imre a szegedi egyetemen. 31-38. o.
Andrásfalvy Bertalan: Katona Imrével Albániában, 1959. 39-44. o.
Lábadi Károly: A határon túli magyarság sorskérdései Katona Imre életművében. 45-48. o.
Gát László: Válogatás a Csongrádot ábrázoló térképekből. 49-66. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1887?1888) VIII. 67-128. o.
Az Oppidum Csongrád című helytörténeti évkönyvben megjelent közlemények jegyzéke 1994-2004. 129-132. o.

Oppidum Csongrád 2003
A kötet ára: 400 Ft
Andó Mihály: A helyi és környezeti természeti földrajzi tényezők értékelése Csongrád város település történetében. 3-32. o.
Katona Imre: Fantomországi napló II. 33-66. o.
Licsicsányi István: Rákóczi hadai Csongrád körzetében. 67-94. o.
Dudás Lajos: Csongrád településtörténete a 16. századtól. 95-98. o.
Sebestyén István: Néhány gondolat Csongrád nagyközség, illetve város 73 évének (1828-1901) demográfiai adataihoz. 99-102. o.

Oppidum Csongrád 2002
A kötet ára: 380 Ft
Hajdú Dezső: A csongrád-felgyő-csanyteleki öblözetek árvédelmi művei kiépítésének története (Csongrád-Sövényházi Ármentesítő Társulat). 3-44. o.
Licsicsányi István: A csongrádi tiszai hajóhíd. 45-68. o.
Sebestyén István: Csongrád város és lakosságának második világháborús veszteségei. 69-86. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1886) VII. 87-146. o.

Oppidum Csongrád 2001
A kötet ára: 380 Ft
Sebestyén István: Búcsú dr. Katona Imrétől (1921-2001). 3-5.
Lábadi Károly: Bevezető Katona Imre Fantomországi napló című munkájához. 7-8. o.
Katona Imre: Fantomországi napló (I.). 9-32. o.
Sebestyén István: Az első világháborúban elesett csongrádi hősök. 33-66. o.
Dudás Lajos: Csongrád kántorai. 67-88. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1885) VI. 89-110. o.

Oppidum Csongrád 2000
A kötet ára: 360 Ft
Katona Imre: A jövő század reménye. 3-18. o.
Barta Gábor: Csongrád története a középkorban és a török hódoltság idején. 19-61. o.
Sebestyén István: Korszakok és közgondolkodás. 62-81. o.
Dudás Lajos: A római katolikus egyház élete, tevékenysége Csongrádon a 20. század első felében. 82-113. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1883-1884) V. 114-146. o.

Oppidum Csongrád 1999
A kötet ára: 360 Ft
Dudás Lajos: Egy ismeretlen meghívólevél 1848 márciusából. 3-6. o.
Dudás Lajos: A római katolikus egyház megerősödése Csongrádon a 18. században. 7-28. o.
Sebestyén István: A Csemegi család (III.). Csemegi Gyula polgármesteri működése. 29-33. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1880-1882) IV. 34-76. o.
Katona Imre: A csongrádi bicskajátékok és helyük tipológiai rokonságuk rendszerében. 77-92. o.
Gát László: A polgárosuló ifjú vitéz Gát Lajos sütőmester pékségének leírása. 93-104. o.
Kiss Attila: A csongrádi kajak-kenu sport története 1970-1999. 105-124. o.
Szabó Olga: Idősebb dr. Gulyás Lajos, "Csongrád egészségügyének apostola". 125-130. o.

Oppidum Csongrád 1998
Emlékszám az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 150. évfordulója tiszteletére
A kötet ára: 350 Ft
Barta László: Csongrád az 1848/49-es forradalomban. 3-26. o.
Labádi Lajos: Csongrád város kifosztása és felgyújtása (1849. júl. 27-aug. 31.). 27-40. o.
Erdélyi Péter: Sebőkné Gombos Zsuzsanna: A csongrádi Kossuth-levelek. 41-58. o.
Katona Imre: Az 1848-1849-es szabadságharc népköltészeti emlékei Csongrádon. 59-66. o.
Palásti Pál: A csongrádi Kossuth-szobor története. 67-74. o.
Bodrits István: Lábjegyzetből címszó (dr. Sebestyén István köszöntése). 74-76. o.
Sebestyén István: Forradalom és népesedés. 77-98. o.
Dudás Lajos: Adatok a római katolikus egyház 19. századi csongrádi működéséről. 99-120. o.

Oppidum Csongrád 1997
A kötet ára: 260 Ft
Dudás Lajos tanító, helytörténész köszöntése 70. születésnapján 3-4. o.
Dudás Lajos: Csongrád és környékének szentegyházai az Árpádok korában. 5-18. o.
Barta László: A legelőelkülönítés és az örökváltság Csongrádon. 19-34. o.
Sebestyén István: A Csemegi család II. Csemegi Antal polgármester élete és munkássága (1833-1907). 35-46. o.
Erdélyi Péter: Az 1947-es választások Csongrádon. 47-52. o.
Bede András: A Csongrád-Felgyő közötti gazdasági vasút története. 53-62. o.
Katona Imre: Egy csongrádi betlehemes játék 1862-ből. 63-72. o.
Bárkányi Ildikó: Gyermekek és fiatalok öltözködése Csongrádon az 1930-as években. 73-86. o.
Szűcs Judit: Csongrád és Abaújszántó társadalmáról. 87-92. o.
Vass Erika: Csongrádi családok XIX-XX. századi története családrekonstrukciós módszer felhasználásával.
93-108. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1877-1879) III. 109-138. o.

Oppidum Csongrád 1996
A kötet ára: 260 Ft
Sebestyén István: Csemegi Károly jogtudós életpályája és munkássága. 3-37. o.
Erdélyi Péter: Nemzetgyűlési választások 1945-ben Csongrádon. 38-44. o.
Dudás Lajos: Egyházi élet a hódoltsági területen. 45-54. o.
Katona Imre: Homérosz egy kései utóda Csongrádon - Lóczi Franci vak históriás élete és versei 55-88. o.
Szűcs Judit: A vizekhez kötődő munkák, iparok képviselői Csongrádon a 19. században. 89-102. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1873-1876) II. 103-124. o.

Oppidum Csongrád 1995
Erdélyi Péter: Országgyűlési képviselő-választás Csongrádon 1935-ben. 5-8. o.
Sebestyén István: Csongrád közigazgatási jogállásának változásai 1849-1923. 9-27. o.
Gát László: 1848-1849-es emlékséta Csongrádon. 28-35. o.
Dudás Lajos: Csongrád köztéri emlékszobrai. 37-42. o.
Erdélyi Dóra: Csongrád díszpolgára, Kossuth Lajos. 45-50. o.
Katona Imre: A magyar-délszláv együttélés emlékei a csongrádi népnyelvben. 53-55. o.
Szűcs Judit: Női inventáriumok és a társadalom rétegződése Csongrádon (XIX. sz. közepe). 56-61. o.
Labádi Lajos: Csongrád a szentesi lapokban (1871-1872) I. 65-75. o.
Németh József: Ilyen vagyok!? (Állítás és kérdés). 77-82. o.

Oppidum Csongrád 1994
Hajdu Dezső: Csongrád város második világháborús áldozatai 1-27. o.
Sebestyén István: Névsorok Csongrád város, illetve nagyközség elsőszámú tisztviselőiről 28-30. o.
Georgiádes Ildikó: Csongrád város, illetve nagyközség elsőszámú tisztviselői 1749-1849. 31-32. o.
Sebestyén István: Csongrád város, illetve nagyközség elsőszámú tisztviselői 1850-1990. 32-37. o.
Losoncziné Szentandrási Erzsébet: "A leghívebb magyar" halálának 100. évfordulójára. 39-44. o.
Katona Imre: Esővarázslás és állatviadal a csongrádi gyermekjátékokban. 45-47. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 Csongrád Megyei Levéltár
    Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
    Szeged 6701, Pf. 460.  
    Webszerkesztés:
    Urbancsok Zsolt