Csongrád Megyei Levéltár

Segédanyagok

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A Csongrád Megyei Levéltár és területi levéltári egységei a törvényi előírásoknak megfelelően
az illetékességi körükbe tartozó iratképző szervek iratkezeléssel kapcsolatos tevékenységét rendszeresen segítik és ellenőrzik.

 

A szervellenőrzésekről
Szervellen
őrzéseink során a maradandó értékű iratanyag felmérésének és levéltári átadásának előkészítését tartjuk a legfontosabb szempontnak. Emellett figyelemmel kísérjük a maradandó értékű iratanyag használhatóságát és fennmaradását biztosító iratkezelés megvalósítását.

Szorgalmazzuk a levéltári átadásra kijelölt iratok megfelel
ő előkészítését a nagyobb, időközben privatizált vállalatok szocialista korban keletkezett, maradandó értékű iratanyagára. Ehhez igény szerint szakmai segítséget nyújtunk. A megküldött jegyzőkönyvek alapján ellenőrizzük az iratselejtezéseket, szakvéleménnyel szolgálunk iratkezelési szabályzatok és irattári tervek elkészítéséhez, illetve módosításához.

A szervellenőrzési adatlap
megtekinthető, letölthető innen:
             

 

 

 

 

 

  A Z   I R A T K E Z E L É S R Ő L

 

 

 

 

 

 

 

Iratkezelési szabályzatról
az irattári tervről

 

Selejtezésről

 

Levéltári átadásról

 

 

  

 

 

 

 

 

24/2006. sz. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

 

 

335/2005. sz. rendelet a közfeladatot ellátó szervek  iratkezelésének általános követelményéről
                                                                 
64/2010. sz. rendelet a 335/2005. sz. r. módosításáról
                                                                


  

   
 Csongrád Megyei Levéltár
    Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
    Szeged 6701, Pf. 460.  
    Webszerkesztés:
    Urbancsok Zsolt