Csongrád Megyei Levéltár

                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Levéltárunk fő feladata a birtokunkban lévő maradandó értékű iratok megőrzése, megóvása, kutathatóvá tételének biztosítása. Emellett levéltáraink közművelődési feladatot is ellátnak: kiállításokat, előadásokat  szerveznek, kollégáink levéltári órákat és kézműves foglalkozásokat is tartanak. Ezek közül kiemelkednek a levéltári napok, amelynek rendezvényeit - mindig más és más helyszinen - immár több mint harminc éve rendezzük meg.   

 

E g y é b  
r e n d e z v é n y e k

 

K i á l l í t á s o k

 

 

 

 

 

L e v é l t á r i  n a p o k

 

 

R E N D E Z V É N Y E K

 

E l ő a d á s o k 
C s o n g r á d o n

 

 

 

 

 

 

 

 

Képes beszámoló az év végi értekezletről
és nyugdíjasaink búcsúztatásáról
 

 

 

   

   
 Csongrád Megyei Levéltár
    Szeged 6720, Dóm tér 1-2.
    Szeged 6701, Pf. 460.  
    Webszerkesztés:
    Urbancsok Zsolt
    Htmlpad_little